Diana


Věk: 17 let

Plemeno: Český teplokrevník

Nositelka tohoto krásného jména je s námi zatím poměrně krátce a přesto se již dokázala nesmazatelně zapsat do našich srdcí. Diana je překrásně zbarvená silná kobyla s jiskrnou energií a rozhodně nezůstává svému jménu římské bohyně nic dlužná. Na jízdárně či na výletě s dětmi je krotkou opatrovnicí a důsledně předává zkušenosti novým zájemcům o jízdu na koni. Ale v okamžiku kdy se její otěže chopí zkušený jezdec a řádně pobídne do cvalu, teprve tady člověk ucítí čistou sílu jenž do ní pradávna bohyně lovu vložila a sebejistým skokem nese svého jezdce krajinou lesů i luk. Moudrost v Dianině hlavě však dává neskonalý pocit bezpečí i při zdánlivě svízelných situacích jakých se na lesních cestách vyskytuje požehnaně.